Import és Export


Example data for download, CSV format (In this example, it can be seen that capacity utilization of 28% can be raised to 43%.)
A tervezéshez a következő adattáblákat kell beimportálni vagy manuálisan megadni. JobShop56
(Ezt a műveletet általában egy ügyfélre szabott egyedi program végzi el, a már meglévő adatokból.)

A megrendelések listája
TJOB (job_id, job_name, job_start, job_stop, job_prefer)
job_id – a megrendelést azonosító egyedi egész szám (1..n)
job_name – a megrendelés megnevezése (max. 60 char)
job_start – a megrendelés realizálásának legkorábbi kezdeti dátuma
job_stop – a megrendelés lehetséges befejezésének legkésőbbi dátuma
job_prefer – a megrendelés százalékos preferálása, default 100%
job_deadline – 0/1, 1-a megrendelés határideje kötelező 0-a határidő informatív
job_disabled – 0/1, a megrendelés letiltása (1), alapértelmezett érték 0

A megrendelések realizálásának hálózati diagramja
TNETWORK (net_id, nt_job_id, net_a_id, net_b_id)
net_id – a tábla sorát azonosító egyedei egész szám, (a hálózat egy szakaszát azonosítja 1..n)
net_job_id – a megrendelés azonosítója (TJOB.job_id)
net_a_id – a megrendelés egy szakaszának kezdeti pontját azonosító egyedi egész szám
net_b_id – a megrendelés egy szakaszának befejezési pontját azonosító egyedi egész szám

A megrendelés realizálásának egyes szakaszai
TSEQUENCE (seq_id, seq_net_id, seq_name, seq_product)
seq_id – a tábla sorát azonosító egyedei egész szám (1..n)
seq_net_id – az adott gyártási szakasz hozzárendelése a hálózati diagramhoz (TNETWORK.net_id)
seq_name – az adott gyártási szakasz megnevezése (max. 60 char)
seq_product – a termék megnevezés vagy rajzszáma (max. 60 char), informatív jellegű adat


Egy példa a hálózat megadására:

planing


A képen egy megrendelés (JOB 1) realizálásának technológiai diagramja látható. Ez a megrendelés először két párhuzamosan realizálható szakaszból áll (Sequence 1, Sequence 2), két alkotóelem A és B legyártására. Amikor ez a két elem elkészül, akkor ezeket összeszerelik (op1/M6) és lefestik (op2/M7) a harmadik szakaszban (Sequence 3).
A hálózatban minden realizációs szakasznak kell lennie egy kezdési és egy befejezési csomópontjának.
Sequence 1: 10->11
Sequence 2: 12->11
Sequence 3: 11->13
TNETWORK
(net_id, net_job_id, net_a_id, net_b_id) VALUES
(1, 1, 10, 11 ),
(2, 1, 12, 11 ),
(3, 1, 11, 13 );
TSEQUENCE
(seq_id, seq_net_id, seq_name, seq_product) VALUES
(1, 1, ’Sequence1’, ’A’ ),
(2, 2, ’Sequence2’, ’B’ ),
(3, 3, ’Sequence3’, ’AB’ );
Ajánlott ha: seq_id = net_id, mivel a két tábla sorai 1:1 relációban állnak.

A megrendelés egyes szakaszaihoz tartozó operációk
TOPERATION (opr_id, opr_seq_id, opr_wkp_id, opr_ix, opr_td, opr_tij, opr_started)
opr_id – az operációt azonosító egyedi egész szám (1..n)
opr_seq_id – az operáció melyik szakaszba tarozik (TSEQUENCE.seq_id)
opr_wkp_id – az operációt melyik munkahelyen kell elvégezni (TWORKPLACE.wkp_id)
opr_ix – az operáció sorszáma az adott szakaszon belül (egész szám: 1..n), technológiai sorrend
opr_td – az operáció realizálásának időtartama percekben
opr_tij – az operáció realizálásának időtartama a szállítási idővel együtt, percekben
opr_ts – beallítási idő
opr_started – 0/1/-1, az operáció a gyártásba már el volt kezdve (1), vagy még nem (0) , az operació már reliazálva volt (-1).
opr_name – az operáció megnevezése (informatív)
opr_pc – mennyiség, decimális szám (informatív)

A munkahelyek listája
TWORKPLACE (wkp_id, wkp_code, wkp_name, wkp_area)
wkp_id – a munkahelyet azonosító egyedi egész szám (1..n)
wkp_code – a munkahely kódszáma a vagy rövid megnevezése (max. 60 char), informatív jellegű adat
wkp_name – a munkahely megnevezése (max. 60 char)
wkp_area – a munkahely besorolása valamilyen kategória vagy hely szerint (max. 60 char), informatív

A munkahelyekhez tartozó gépek listája (egymást helyettesíthető gépek)
TMACHINE (ma_id, ma_wp, ma_code, ma_name, ma_area, ma_capacity,ma_day_start,ma_day_minutes,ma_workdays)
ma_id – a gépet azonosító egyedi egész szám (1..n)
ma_wp – a gép melyik munkahelyhez tartozik (TWORKPLACE.wkp_id)
ma_code – a gép kódszáma a vagy rövid megnevezése (max. 60 char), informatív jellegű adat
ma_name – a gép megnevezése (max. 60 char)
ma_area – a gép besorolása valamilyen kategória vagy hely szerint (max. 60 char), informatív
ma_capacity – a gép kapacitásának szorzója (jelenleg a program nem használja)
ma_days - a hét munkanap típusa és az ünnepnap, a TDAYS tábla szerint pl.'AAAAA000', ami azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig az 'A' típusú időbeosztásban dolgozik. Szombaton, vasárnap és ünnepnap nem dolgozik.

Munanapok időbeosztási típusai
TDAYS (wd_type, wd_name, wd_intervals)
wd_type -(char) egy nagybetű: A..Z, mint azonosító
wd_name -(string) munkanap időbeosztásának a neve
wd_intervals - (string) a munkanap időbeosztása pl:'06:00-12:00, 12:30-18:00, 18:30-22:00, 22:00-04:00, 04:30-06:00'

Export

A tervezésből kinyerhető adatok, megadják az egyes gépeken elvégzendő feladatok időrendi sorrendjét. Ezeket az eredményeket a program grafikusan és táblázatban is megjeleníti. Table m_sheduled (
`sh_id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`sh_wp` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'workplace id',
`sh_wp_orign` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'origin worklace id',,
`sh_ma` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'machine id',
`sh_op` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'operation id',
`sh_job` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'job id',
`sh_nt` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'network id',,
`sh_td` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'operation duration time',
`sh_td_orign` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'origin duration time',
`sh_tij` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'duration and transport together',
`sh_tij_orign` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'origin tij',,
`sh_ix` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'internal order',
`sh_start` DATETIME NOT NULL DEFAULT '1901-01-01 00:00:00' COMMENT 'operation start datetime',
`sh_stopMa` DATETIME NOT NULL DEFAULT '1901-01-01 00:00:00' COMMENT 'operation finish datetime on workplace',
`sh_stop` DATETIME NOT NULL DEFAULT '1901-01-01 00:00:00' COMMENT 'operation finish datetime',
`sh_date` DATETIME NOT NULL DEFAULT '1901-01-01 00:00:00' COMMENT 'write datetime',
PRIMARY KEY (`sh_id`)
)