Program Job Shop Visual umožňuje vizuálne plánovanie výroby. Plánovanie výroby pre dve úrovne, pre stroje a ľudské kapacity. Vhodné pre sekvenčný, zákazkový spôsob výroby pre malé a stredne veľké firmy alebo závody.

Výhody oproti podobným produktom:
1. Rýchle nasadenie do výroby , obyčajne iba 1-2 týždne po vytvorenie konektora.
2. Vizuálne plánovanie podľa potreby, využitie kapacity strojov a ľudí (drag and drop), zohľadnenie smeny a sviatky.
3. Veľmi nízka cena, jednoduché používanie.
Video: Job Shop Visual - možnosti programu po slovensky

JobShop1