Job Shop Visual Production Scheduling

visplan Naším cieľom bolo vytvoriť program, ktorý umožňuje vizuálne plánovanie úloh a dodržovanie plánovaných termínov dokončenia. Program Job Shop Visual poskytuje nástroje, pomocou ktorých je možné vysokou účinnosťou naplánovať úlohy. Pre užívateľov organizujeme školenia, kde naučíme efektívne využívať možnosti programu. V súčasnej dobe je program vykonáva určitý druh automatického plánovania, avšak optimalizáciu pre konkrétne požiadavky musí vykonať užívateľ. (Spolupráca človeka je nevyhnutné aj preto, lebo väčšina heuristických a kombinatorických algoritmov dodnes nedokáže spracovať všetky požiadavky, ktoré sa v bežnej praxi veľmi často vyskytujú.)


Video: Job Shop Visual - možnosti programu po slovensky (Sk) JobShop_Scheduling_6000_Operations_3 JobShop_Scheduling_6000_Operations_1 JobShop_Scheduling_6000_Operations_2


Parametre programu Job Shop Visual
* Operačný system : Windows xx
* Program nepracuje iba so sekvenciami, ale jeden job môže byť aj celá sieť operácií.
* Pre každé pracovisko alebo stroj je možné zadať individualný pracovný čas (časi na údržbu atď).
* Dni paracovného voľna sú definovatelné aj pre každé pracovisko individuálne.
* Súčasne pri plánovaní je možné použiť miešaný aj postupný výrobný spôsob.
* Plánovanie bolo testované na viac ako 6000 operácií

Základné pravidlá plánovania
* Operácie ktoré už boli zahájené vo výrobe musia pokračovať aj v pláne.
* Jednotlivé joby môžu mať závazný a pohyblivý termín dokončenia. Joby ktoré majú záväzný termín dokončenia musia byť naplánované na termým dokončenia.
* Program uprednostňuje joby, ktoré majú vyššiu preferenciu.

Použiteľnosť
* Všetko čo automaticky vykonáva program, je možné ručne modifikovať podľa potreby.
* Všetky zmeny sú odložené do histórie a možné sa k nim vrátiť počas plánovania.
* Počas plánovania automaticky je vzhodnotená využitie strojov.
* Počas plánovania automaticky ukazuje porušenie záväzných termínov.
* Všetky kapacitné konflikty sú okamžite znázornené, a je možné použiť funkciu automatického odstánenia konfliktov.
* Počas plánovanie je možné zmeniť časovú náročnosť operácií, čas zahájenia a priradenie strojov.

Better Asset usage, right product at the right time, less inventory, less waste.
* Reduce troughputh time 30%
* Recuce inventory 15%
* 14% less error in production

Other programs for scheduling:
Microsoft Dynamics Nav - video 1, video 2, price
Rob-ex.com, video2
Clobbi.com
Preactor, visual forms , video , video , video , prices
Optisol.biz, video
ASPROVA.com, Asprova.hu, videos, video(hu)
WITRON.de
Act-in.cz
Comes.eu (cz)
OpMetriks.com
Accurramis.com
OperatorSystems.com
ChevalierConsulting.com
JobDispo(hu)
BeoSys.de

jse