Plánovanie výroby

V strojárenských podnikoch je tento problém známy ako Job Shop Scheduling problém (JSSP). Problémy s optimalizáciou, ktorá zahŕňa pridelenie zdrojov na vykonanie množiny úloh v určitých časoch, sa nazývajú problémy s plánovaním. Komplexné plánovacie problémy často vznikajú vo výrobných odvetviach strojárstva, ako aj v spoločnostiach poskytujúcich letecké alebo baliace služby. Cieľom takýchto problémov je zvyčajne nájsť plán, ktorý minimalizuje celkové množstvo času (alebo nákladov) požadovaného na dokončenie všetkých úloh. Samozrejme, táto metóda je využiteľná aj pri ďalších oblastiach ako napríklad pri stavbách väčších komplexov, kde je potrebné zladiť jednotlivé čiastkové úlohy.

Do procesu výroby nepretržite prichádzajú objednávky. Metódu realizovania týchto objednávok opíšu technologické postupy, ktoré udávajú sled operácií, ktoré majú byť vykonané a cestu (sieťové pripojenia, pracovné miesta, pracovnú dobu, dobu realizácie atď.). Tieto údaje vytvárajú príležitosť na to, aby sa na určitý strojový park mohol naplánovať výrobný proces. Nevyhnutnosťou pri plánovaní výroby je to, aby sme štartovali jednotlivé výrobné úlohy takým spôsobom, aby nenastalo zahltenie. Zahltenie znamená, že jednotlivé pracovné miesta nestačia vykonať svoje úlohy v správnom čase, kým iné pracovné miesta trpia pre absenciu úloh (nemajú čo robiť). Ako sa vyhnúť tomu a ako určiť načasovanie je známe ako Job Shop problém. Riešenie vykonávajú rôzne heuristické algoritmy, na rôzne optimalizačné kritériá. Je možné určiť viac optimalizačných kritérií, ako napríklad maximálne využitie strojového parku, maximálny zisk, dodržiavanie viazaných termínov, atď.

Záverom je zvyčajne konkrétny plán výrobného procesu, Gantt diagram.

jse

Na obrázku na pravej strane je zoznam jednotlivých strojov alebo pracovných miest, na strane ľavej sú k nim priradené úlohy, ktoré sú zobrazené ako časové úseky pre tri joby. Obrázky ukazujú proces optimalizácie. *

links:  
Reinhard Burgy: Complex Job Shop Scheduling: A General Model and Method
Adonyi Róbert: Szakaszos folyamatok ütemezése
Christian Mattfeld: Evolutionary search and the Job Shop
Stanislav Palúch, Štefan Peško: Kvantitatívne metódy v logistike
The Job Shop Problem Solution with OR-Tools
HeuristicLab.com
Mathematical Problems in Engineering

jse