Download Job Shop Visual

Program je možné používať bez registrácie na testovacie účely. Pre test je možné zadať údaje ručne alebo inportovať (pozri podrobnejšie v odstavci Import-Export) . Program momentálne použiva MySQL databázu. Databátové spojenie je potrebné nastaviť v súbore JobShop.ini, napr.:

JobShop [MySQL=1]
server=127.0.0.1
user=root
password=your_password
database=JobShop

Download:
JobShop.sql.zip (5.5.0), for MySQL 2018-12-03
JobShop.exe.zip, ver.5.5.4 2018-12-06

Job Shop Visual install JobShop_Scheduling_6000_Operations_3
* 1. Download and install MariaDB (MySql) Server or WAMP Server
* 2. Download and install HeidiSQL for MariaDB (MySql)
* 3. Close Skype before start MariaDB (mysql) Server or WAMP Server
* 4. Start MariaDB (mysql) Server or WAMP Server
* 5. Start HeidiSQL
* 6. Create database JobShop, engine: InnoDB, charset: utf8_general_ci
* 7. Load JobShop.sql for SQL execute
* 8. Execute SQL (create jobshop database and tables)
* 9. Set JobShop.ini - connection string to jobshop database
* 10. Start program JobShop.exe