Job Shop Technology

Support:
E-mail: jobshoptech@72.sk
Telephone: +421 918 326320

Riešenie Job Shop Sheduling (MOT) metódy sme začali v roku 1990, na vysokej škole (VUT-Brno) sme vypracovali nový matematický model pre efektívnejšie riešenie daného problému. Úloha je kvalifikovaná ako NP problém (čo znamená, že optimálne riešenie nie je všeobecne možné v reálnom čase), preto bolo potrebné skúmať rôzne heuristické metódy. Každá heuristika má svoje kladné aj záporné stránky.

Neskôr, počas praktického uplatnenia sme zistili, že v praxi je problém ešte oveľa zložitejší a bolo potrebné zahrnúť do modelu aj také faktory ktorými matematický model už nevedel efektívne pracovať. Táto skúsenosť zapríčinila, že vývoj zastal a muselo ubehnúť niekoľko rokov kým sme dokázali navrhnúť iné riešenie. Museli sme si uvedomiť, že počas plánovania je potrebný využiť aj ľudský faktor.

JobShopScheduling Druhým problémom bolo, že pre plánovanie je potrebné pomerne veľké množstvo dát a vo firmách ktoré nemajú databázu a potrebnú infraštruktúru, uplatnenie metódy je nemožné. Pokrokom času, tento problém pri väčšine firiem sa vyriešil s rozšírením rôznych informačných systémov pre sledovanie výroby.

Z dôvodu, že v dnešnej dobe firmy požívajú rôzne informačné systémy, program bol navrhnutý tak, aby bolo jednoduché napojiť na rôzne systémy pomocou import a export dát. Toto riešenie umožňuje, že firma nemusí kupovať veľké systémy pre plánovanie výroby, ako napr. SAP alebo iné. Stačí realizovať import a export modul pre existujúci systém.

Plánovanie výroby sa uskutočňuje vo viacerých fázach, čo umožňuje využite ľudského faktoru. Pre užívateľov organizujeme aj školenia, kde ich naučíme efektívne používať program.
Partners:

Martes RiskCont NetHouse ZU Strojnícka Fakulta